วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

AIR for Android: Creating your first Adobe AIR application on Android

Creating your first Adobe AIR application on Android

http://www.adobe.com/devnet/air/articles/first-air-app-on-android.html
เริ่มต้น Android ด้วย Flex ครับ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้กำลังศึกษา Adroid

Adobe AIR Developer Center | Creating your first Adobe AIR application on  Android; http://adobe.ly/hK6QrU.Content

facebook:Adobe AIR

adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น