วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Android: JSONArray JSONObject

JSONArray JSONObject
JSONArray JSONObject เป็นคลาสที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจเมื่อเราต้องการจะส่ง/รับข้อมูล ผ่านทาง Http ที่ใช้คลาส Http Client ในบทความนี้จะรวบรวมลิ้งที่น่าสนใจไว้ให้ดังต่อไปนี้

 

JSONObject | Android Developers (http://developer.android.com)

http://developer.android.com/reference/org/json/JSONObject.html

JSON Parsing in android )(www.androidcompetencycenter.com

http://www.androidcompetencycenter.com/2009/10/json-parsing-in-android/JSON Example เป็นตัวอย่างฟอร์มแม็ตของ JSON ที่มี URL ให้เรียกไปใช้ทดสอบกันได้ครับ

http://json.org/example.html

Android JSON tutorial

http://www.basic4ppc.com/forum/basic4android-getting-started-tutorials/6923-android-json-tutorial.html

Using XML and JSON with Android, Part 1: Explore the benefits of JSON and XML in Android applications

http://www.ibm.com/developerworks/web/library/x-andbene1/?ca=drs-

Parse JSONArray + JSONObject from webpage/website using HttpClient

http://damonsk.com/2010/01/jsonarray-httpclient-android/

เป็นบทความที่น่าศึกษามากครับ มีรายละเอียด ความเป็นมา และวิธีประยุกต์ใช้ JSON ใน android ...

adaydesign :)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น