วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Flash AS3.0: Extending Custom Classes with Methods

Extending Custom Classes with Methods

http://tv.adobe.com/watch/actionscript-11-with-doug-winnie/extending-custom-classes-with-methods-episode-49/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น