วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Flex: Localization in Flex – Part 2: Loading resources at runtime

Localization in Flex – Part 2: Loading resources at runtime

http://www.adobe.com/devnet/flex/articles/flex-localization-pt2.html

facebook: Adobe Flex

Content 

adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น