วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

iPhone: Contents of textfile on URL to be displayed iphone

Contents of textfile on URL to be displayed iphone

http://stackoverflow.com/questions/4578810/contents-of-textfile-on-url-to-be-displayed-iphone


วิธีง่ายๆ ที่สามารถดึงข้อมูลจากไฟล์บน URL มาแสดงได้นะครับ

code:
NSURL *url = [NSURL URLWithString:@"http://haproxy.1wt.eu/download/1.9/keep-alive/keep-alive.txt"]; NSError* error; NSString *content = [NSString stringWithContentsOfURL:url encoding:NSASCIIStringEncoding  error:&error];

http://stackoverflow.com

adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น