วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

iPhone: Filtering Fun with Predicates

Filtering Fun with Predicates

http://www.cocoanetics.com/2010/03/filtering-fun-with-predicates/วิธีการค้นหาข้อมูลในอาเรย์แบบง่ายๆ ด้วย NSPredicate ครับ

code:

NSPredicate *predict = [NSPredicate predicateWithFormat:
@"borgName CONTAINS[cd]%@",_searchBar.text];
NSArray *rs = [tBorgArr filteredArrayUsingPredicate:predict];
กดดูภาพจากเว็บไซต์ได้เลยครับ

adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น