วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

Android: Failed to install Hello_World.apk on device 'emulator-5554!

Failed to install Hello_World.apk on device 'emulator-5554!
ปัญหาของการรันโปรแกรมแอนดรอยบน android emulator แล้วไม่รันไม่ได้สักที พอรันก็รอนานและผลลัพธ์ก้อออกมาว่า ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมใน emulator แล้วมันแก้ไขอย่างไร??
[2011-03-17 12:27:50 - Pattaya Destination2] ------------------------------
[2011-03-17 12:27:50 - Pattaya Destination2] Android Launch!
[2011-03-17 12:27:50 - Pattaya Destination2] adb is running normally.
[2011-03-17 12:27:50 - Pattaya Destination2] Performing pattaya.destination.main.Main activity launch
[2011-03-17 12:27:50 - Pattaya Destination2] Automatic Target Mode: launching new emulator with compatible AVD 'Emo_map'
[2011-03-17 12:27:50 - Pattaya Destination2] Launching a new emulator with Virtual Device 'Emo_map'
[2011-03-17 12:27:51 - Pattaya Destination2] New emulator found: emulator-5554
[2011-03-17 12:27:51 - Pattaya Destination2] Waiting for HOME ('android.process.acore') to be launched...
[2011-03-17 12:28:19 - Pattaya Destination2] WARNING: Application does not specify an API level requirement!
[2011-03-17 12:28:19 - Pattaya Destination2] Device API version is 8 (Android 2.2)
[2011-03-17 12:28:19 - Pattaya Destination2] HOME is up on device 'emulator-5554'
[2011-03-17 12:28:19 - Pattaya Destination2] Uploading Pattaya Destination2.apk onto device 'emulator-5554'
[2011-03-17 12:28:33 - Pattaya Destination2] Installing Pattaya Destination2.apk...
[2011-03-17 12:30:41 - Pattaya Destination2] Failed to install Pattaya Destination2.apk on device 'emulator-5554![2011-03-17 12:30:41 - Pattaya Destination2] (null)[2011-03-17 12:30:42 - Pattaya Destination2] Launch canceled!
[2011-03-17 12:31:46 - Pattaya Destination2] ------------------------------สาเหตุของปัญหาคือ ขนาดของโปรแกรมของเราใหญ่เกินไป ทำให้ emulator ไม่สามารถรันได้ ดังนั้นเราก้อต้องไปเพิ่มพื้นที่ให้กับ emulator ของเรา

โดยการ กดไปที่  Run -> Run Configuration เลือกที่โปรแกรมของเรา แล้วใส่ค่าตามนี้ครับ1. เลือกที่ Wipe User Data และ Disable Boot Animation

2. เพิ่มค่า additional:
-partition-size 1024

ค่า size กำหนดเป็นเท่าไรก็ได้นะครับ บางครั้งโปรแกรมเราใหญ่มาก 1024 มันไม่พอเราก้อเพิ่มอีกได้ครับเช่นเป็น 2048

3. กด Apply แล้วรันดูโปรแกรมได้เลยครับ

Reference

adaydesign :)

1 ความคิดเห็น: