วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

Flash Platform: Touch Events and Gestures on Mobile

Touch Events and Gestures on Mobile

http://www.paultrani.com/blog/index.php/2011/02/touch-events-and-gestures-on-mobile/
บทความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชั่นการกดและการกดลากบนมือถือแอนดรอย ที่พัฒนาด้วย AIR for Android ครับ เป็นบทความที่บุ๊คมาร์คมาจาก http://www.paultrani.com/blog/ เขียนการใช้งานฟังก์ชั่นดังกล่าวและการเปรียบเทียบการใช้งานระหว่างถ้าเราใช้ฟังก์ชั่นแบบ Click ธรรมดา กับ พวก Tap Event อะไรจะเกิดขึ้นมันต่างกันอย่างไร บทความนี้มีคำตอบครับ

Contents

  • Touch Events vs. Gestures

  • Mouse Click = Tap Event

  • Click/Drag = Touch Begin/End

  • Long Tap

  • Two-Finger Tap

  • Pinch to Zoom

  • Pan Event

  • Rotate Event

  • Swipe Up/Down/Left/Right


adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น