วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

Flash Platform: Updating Adobe AIR applications packaged with a native installer

Updating Adobe AIR applications packaged with a native installer
การเขียนเช็คการอัพเดทเวอร์ชั่นและดาว์นโหลดโปรแกรมเวอร์ใหม่ให้กับ AIR Application

http://www.adobe.com/devnet/air/articles/updating-air-apps-native-installer.html

facebook: Adobe AIR

Content

adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น