วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2554

iPhone: Get Image Path from UIImagePickerController

Get Image Path from UIImagePickerController
อีกโจทย์ปัญหาของการบ้านเมื่อวาน คือ เมื่อเราทำการเรียก UIImagePickerController ขึ้นมาแล้ว และกดรูปให้แสดงแล้วนิ เราจะรู้จักที่เก็บหรือชื่อไฟล์ของมันได้อย่างไร ???? รูปแบบของพาทและชื่อไฟล์ของภาพใน iPhone นั้นเก็บเป็นแบบ URL ครับ เช่น

assets-library://asset/asset.JPG?id=1000000003&ext=JPG

มันจะบอกว่า id ลำดับที่เท่าไร และ เป็นนามสกุลอะไร จากนั้นเราก้อเอา path นี้ไปทำต่ออีกทีขั้นตอน

1. เริ่มแรกเราควรรู้จักกับ UIImagePickerController และวีธีการใช้งานเบื้องต้นเสียก่อนครับ

http://iphone.zcentric.com/2008/08/28/using-a-uiimagepickercontroller/

2. วิธีดึงพาทออกมาด้วย [info valueForKey:UIImagePickerControllerReferenceURL]

ในฟังก์ชั่น

-(void) imagePickerController:(UIImagePickerController *)picker
didFinishPickingMediaWithInfo:(NSDictionary *)info


ที่เป็น delegate ของ ImagePickerController (เราต้องเพิ่ม UIImagePickerControllerDelegate ใน .h ด้วย)

ตัวแปร info จะค่าต่างๆ เก็บเอาไว้รวมทั้ง พาท ของรูปด้วย

การดึงพาทออกมาใช้ฟังก์ชั่นดังนี้

NSURL *imageURL = [info valueForKey:UIImagePickerControllerReferenceURL];


เท่านี้ก้อเรียบร้อยแล้วครับ เราก็จะได้ พาทรูป มาพร้อมใช้งานแล้ว !แต่ เราจะเอาพาทที่ได้มาแสดงเป็นรูปภาพได้อย่างไรหละ เดี๋ยวอ่านต่อในบทความหน้าครับ

ผลลัพธ์


พาทรูปที่ดีงออกมาได้บทความที่เกี่ยวข้อง

Reference


adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น