วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

iPhone: Make Overlay Round UILabel

Make Overlay Round UILabel
มาทำภาพพื้นหลังด้วย Round UILabel กันเถอะ มันไม่ได้ยากอย่างที่คิด ไม่ต้องใช้รูปด้วย

ขั้นตอน

1. สร้าง UILabel เปล่าขึ้นมาก
UILabel *overlayLabel = [[UILabel alloc] init];

2. เซ็ตตำแหน่งและขนาดของมันซะ (ผมเซ็ตตามขนาดของ View อีกวิวหนึ่งชื่อว่า parentView ให้ Label ของเราอยู่ตำแหน่งด้านในของ parentView)
overlayLabel.frame = CGRectInset(parentView.frame, (CGFloat)2, (CGFloat)2);

3. เซ็ตสีแบคกราว ให้มี  alpha
[overlayLabel setBackgroundColor:[UIColor colorWithRed:(CGFloat)0.4 green:(CGFloat)0.4 blue:(CGFloat)0.8 alpha:(CGFloat)0.5]];

4. เซ็ตขอบมนๆๆ ด้วย property ที่ชื่อว่า layer.cornerRadius แต่ property นี้จะอยู่ใน iPhone SDK 3.0 ขึ้นไปนะครับ เพิ่ม framework เข้ามาชื่อว่า QuartzCore.framework แล้วก้อ #import <QuartzCore/QuartzCore.h>
overlayLabel.layer.cornerRadius = 10;
[self.view addSubview:overlayLabel];

เพิ่มเติม
UIView ทุกคลาสนั้นสามารถใช้ property layer ได้หมดนะครับ แต่ต้องเป็น SDK 3.0 ขึ้นไป และต้องเพิ่มเฟรมเวิร์ค QuartzCore ด้วยนะ

Reference

adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น