วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

iPhone: NSString trimming

NSString trimming
NSString trimming เป็นการตัดพวกวรรคและการขึ้นบรรทัดใหม่ในข้อความครับ หากเราไม่ต้องการให้ข้อความของเรามีช่องว่างหน้าหรือหลังนี้ใช้ตัวนี้ได้เลย มักใช้งานบ่อยกับการนำสติงเข้าจากพวกการอ่านไฟล์และรับข้อมูลด้วย xml ครับ

code:
NSString *existingStr = [ existingStr stringByTrimmingCharactersInSet:[NSCharacterSet whitespaceAndNewlineCharacterSet]] ;

เสริม

  • [NSCharacterSet whitespaceCharacterSet] ให้ตัดเฉพาะช่องว่างหน้าหลัง

  • [NSCharacterSet whitespaceAndNewlineCharacterSet] ให้ตัดช่องว่างหน้าหลังและการขึ้นบรรทัดใหม่


Reference

adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น