วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

iPhone: Post Image to web (Demo)

Post Image to web (Demo)
จากบทความ iPhone: Post Image to web ผมได้โพสลิ้งที่เป็น tutorial ของวิธีการ upload รูปภาพ ขึ้นเซิฟเวอร์ โดยผมได้นำ tutorial นี้มาจากเว็บ http://iphone.zcentric.com (ลิ้งไปที่บทความ) วันนี้ผมได้ลองโค้ดจากที่โหลดมาจาก tutorial ดังกล่าวแล้ว รับรองผลการใช้งาน 100% และมี server ให้ทดลองอัพโหลดไปด้วยขั้นตอน

1. โค้ดฝั่ง iPhone

1.1 เตรียมลาก UIImageView ที่มีรูปอยู่ด้านใน

1.2 action เมื่อกดปุ่ม upload image มีดังนี้เพิ่มเติม

  • เพิ่ม/ลด คุณภาพของภาพได้ที่ UIImageJPEGRepresentation(image, คุณภาพของภาพ ใส่ค่า 0.0-1.0 )

  • ip สามารถเปลี่ยนได้ที่ ตัวแปร urlString เช่น 'http://www.myweb.com/upload.php'

  • ชื่อไฟล์สามารถเปลี่ยนได้ที่ filename เช่น 'myImage.jpg'


2. โค้ดฝั่ง PHP
<?
$uploaddir = './uploads/';
$file = basename($_FILES['userfile']['name']);
$uploadfile = $uploaddir.$file;
if (move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'], $uploadfile)) {        
echo "http://www.mywebsite.com/uploads/{$file}";
}
?>

เพิ่มเติม

  • ไฟล์ php นี้ผมใส่ไว้ในเซิฟเวอร์จำลองของผมเอง ที่อยู่คือ /photoA/upload.php


3. ทดสอบบน เซิฟเวอร์ http://iphone.zcentric.com/test-upload.php4. ทดสอบบน เครื่องตัวเอง localhost ใช้เป็น http://10.35.12.21:8888/photoA/upload.phpDownload

บทความที่เกี่ยวข้อง

Reference

adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น