วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554

Link: 8/3/2011

Dial a number in Android

http://sree.cc/google/android/dial-a-number-in-android

การบันทึก State ของ iPhone App ด้วย NSUserDefault

http://www.choopong.com/blog/2010/06/14/save-state-of-iphone-app-with-nsuserdefaults/

 

adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น