วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

AD@Y: Help for using HMM in MatLab

AD@Y: Help for using HMM in MatLab

เรื่องนี้นอกเรื่องออกไปสักหน่อย จาก mobile มาเป็น MatLab เนื่องมาจากผมเอา HMM toolbox มาใช้ แต่ผมใช้ MatLab ไม่เป็น พอกดรันไฟล์ dhmm_em_demo.m ก้อ เออเรอเลย ...งง เออเรอ อย่างนี้
??? Undefined function or method 'normalise' for input
arguments of type 'double'.

Error in ==> dhmm_em_demo at 6
prior0 = normalise(rand(Q,1));พอค้นจากกลูเกิลก้อพบว่า เขาหาวิธีแก้ไขกันเยอะมาก โอเค วิธีแก้ไขก้อแค่เพิ่มพาทไฟล์ ที่ดาวน์โหลดมาทั้งหมด 4 โฟล์เดอร์ เข้า MatLab ครับ

วิธีก้อแค่ กด Start->Desktoptools->Path->Add folder เพิ่มซับโฟเดอร์ทั้งหมดเลยนะครับ แล้ว เออเรอเพราะ หาฟังก์ชั่น normalise ไม่เจอจะหายไปครับ
You may have incorrectly installed the toolbox. Add all the folders in path
in MATLAB (Start->Desktoptools->Path->Add folder).

Md Sahidullah

Reference

adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น