วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Link: Wordpress to Blogger Conversion Utility

Link: Wordpress to Blogger Conversion Utility
โปรแกรมแปลง xml ของบทความจาก Wordpress ทำให้เป็นฟอร์เมตของ Blogger เพื่อที่จะนำบทความจาก Wordpress ไปใส่ใน Blogger ได้อย่างถูกต้อง


Reference

adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น