วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

WP7: Windows Phone 7 Guide for Android Application Developers

WP7: Windows Phone 7 Guide for Android Application Developers
Microsoft ได้ทำคู่มือการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Windows Phone 7 สำหรับนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Android ขึ้นมาเพื่อดึงดูดให้นักพัฒนา Android แอพหันมาพัฒนาแอพบน Windows Phone 7 กัน โดยเป็นการเทียบฟังก์ชั่นของแอนดรอยว่า หากนำมาเขียนบน Windows Phone 7 แล้วมันคือฟังก์ชั่นไหน คลาสไหนและใช้อย่างไร เพื่อทำให้นักพัฒนา Android แอพ ได้เข้าใจหลักการของ Windows Phone 7 ได้ง่ายขึ้น โดยอาศัยความรู้เดิมของเขาเอง และคู่มือนี้มีชื่อว่า Windows Phone 7 Guide for Android Application Developers ลองเข้าไปศึกษากันนะครับที่มา: thaidroid update (11/6/2011)

Reference

adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น