วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Flash Mobile: Guide for Apple App Store submissions

Flash Mobile: Guide for Apple App Store submissions

ลิ้งวิธีการอัพโหลดแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาจาก Flash Platform Mobile เข้า App Store เนื้อหามีดังนี้

  • General submission steps

  • Getting your app ready

  • Distribution certificates

  • Images and icons

  • Submitting the app to iTunes Connect


Reference


adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น