วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Android: RadioButton in RadioGroup example

Android: RadioButton in RadioGroup example
ตัวอย่างการใช้งาน RadioButton ใน RadioGroup
วันนี้งงนานมากเลย เกี่ยวกับการที่จะเอาค่าที่เลือกจาก RadioGroup มาใช้งาน ที่จริงแล้วเราชินกับ iOS มากเกินไปที่มันจะส่ง index มาให้ ก็เลยเอา id ที่มันส่งมาให้มาใช้ ปรากฏว่า Index Out of Bounds ซะงั้น เลยต้องนั่งหานานมากกว่าจะเจอคำตอบ และแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ฟังก์ชั่นมันส่งมาให้เป็นค่า id เราต้องเอาเปรียบเทียบกับ id ของเรา ดังนี้ครับ

ที่จริงวิธีมันมีง่ายๆ อยู่ 2 ขั้นตอนเท่านั้นเอง

ขั้นตอนแรกเราต้อง set Event ให้กับ RadioGroup ของเราก่อน

[sourcecode language="java"]

RadioGroup cardText = (RadioGroup)dialog.findViewById(R.id.radioGroup1);

cardText.setOnCheckedChangeListener(this);

[/sourcecode]

ขั้นตอนที่สอง หลังจากเราเขียน implements method เรียบร้อยแล้ว ก้อมาเขียนเพื่อดึงค่าที่ checked ออกมาใช้งานได้เลยในฟังก์ชั่นนี้

[sourcecode language="java"]

public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) {

switch(checkedId){

case R.id.radio0:      //... to do ...;

break;

case R.id.radio1:       //... to do ...;

break;

}

}

[/sourcecode]
มันก็แค่เอาค่า checkedId มาเช็คกับ id ของ RadioButton ที่เรามีมาเช็คกันเท่านั้นเอง ไม่มีอะไรเลยครับ เท่านี้เราก้อใช้ได้ค่าของ RadioButtonGroup มาใช้แล้ว

Reference

adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น