วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Flex Mobile: Geolocation Weather Mash Up

Flex Mobile: Geolocation Weather Mash Up
วิธีการดึงค่าสภาพอากาศจากเว็บเซอร์วิสแบบ HTTP ด้วยการส่งค่า ละติจูด ลองจิจูด ไปให้กับเซอร์วิสเพื่อดึงค่ากลับมาแสดงบนแอพพลิเคชั่นของเรา ด้วยวิธีง่ายๆ ครับ ด้วย Flash Builder Service Generator

ผลลัพธ์ แสดงสภาพอากาศของพิกัดที่เราส่งเข้าไป


Reference

adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น